Расширенный поиск  

​Түрүүшүүлэй дунда

Буряадай тамиршад эдэ үдэрнүүдтэ хүнгэн атлетикээр хэдэн мүрысөөнүүдтэ амжалтатайгаар хабаадаһан байна

"Буряад үнэн" сониной шанда хүртэхын түлөө

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай үнгэргэдэг хүнгэн атлетикээр заншалта эстафетэ апрелиин 30-да эмхидхэгдэбэ. Тус хэмжээ ябуулга 71-дэхиеэ болобо гээд һануулая.