Расширенный поиск  

​Бүдүүн сарбуута хүбүүдые дэмжэхэ

Алексей Жилинэй гэрэл зурагГалсан Евгеньевич ДАРЕЕВ, В.Р.Филипповэй нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин ректор, экономикын эрдэмэй кандидат, доцент, Арадай Хуралай һунгамал. Энэ өөрсэ хараа бодолтой, эрдэмэй замаар яһалахан дабаа гаталһан ню...