Расширенный поиск  

​Сорогто – соо шэнэ һургуули

Ахын Сорог һууринай ажаһуугшад өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоогоо

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта 2020 оно болотор шэнэ һургуули баригдаха

Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринда шэнэ һургуули барилгада 414 саяя түхэриг һомологдохо

​Улаан-Үдын Поселье һууринда һургуулиин барилга эхилбэ

Улаан-Үдэ шадар оршодог Поселье һууринда 400 мянганһаа дээшэ дүрбэлжэн метрэй талмайда 450 һууритай һургуулиин барилга эхилбэ

Буряад Уласай Ивалга аймагай Гүрэльбэдэ шэнэ һургуули нээгдэбэ

Январиин 21-дэ Ивалга аймагай Гүрэльбэ нютагта шэнэ һургуули нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ

​Буряад Уласай Аршаан һууринда һургуули баригдаха

Аршаанай хүүгэд гурбан халаанда һурахаяа болихо