Расширенный поиск  

​Пик Байкал - наивысшая точка всех горных систем вокруг славного моря

С вершины открывается грандиозный вид на всю центральную и северную часть озера, на Баргузинскую долину, Икатский, Южно-Муйский и Байкальский хребты.

​ИРАГУУ НАЙРАГШЫН ТАБИСУУР

Хүнэй зоболонто хорбоодо шонын зүрхэн зориг хоёроор бэрхэшээлнүүдые дабаһан ирагуу найрагша Нимбуугай Нимадоржо Монголой ирагуу найрагай ехэ юртэмсэдэ

​Русский драмтеатр в Улан-Удэ «Сказкой странствий» закрыл сезон

Долгожданная премьера самого масштабного спектакля, наконец, состоялась

ЗҮРЭНҮҮД АСАРАГДАА

Улаан-Үдымнай Дээдэ Онгостойдо оршодог Этнографиин музейдэ Новосибирск хотоһоо хоёр гүрөөһэн асарагдаа. Эдэ туруута амитад жэлтэй юм байна

Ёхор – степная пастораль

29 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья пройдет Глобальная Ночь ёхора

​«ЁОХОРОЙ ҺҮНИ» ОЙРТОБО

Һүүлэй арбан хоёр жэлэй туршада «Байгал» театрай үнгэргэжэ байһан тус ехэ нааданда заншалта ёһоороо Буряад ороноймнай, Ородой Холбооной можо нютагуудай болон хари гүрэнэйшье зохёохы бүлгэмүүд хабаадаха аргатай

«Брать и делать»: первые шаги сельского туризма, или «100 уникальных сёл Бурятии»

Тут и там начали появляться симпатичные истории о самих деревушках и народных умель­цах, которые, как выясняется, не перевелись

​ХҮБҮҮД БАСАГАДАЙ ХҮСЭЛ ЗОРИЛГО

Мүнөөнэй залуушуул ажабайдалай үргэн харгыда гарахадаа, хари газарта гү, али захагүй үргэн гүрэнэйнгөө булан тохойнуудаар аза талаангаа туршахаяа оролдодог. Гэбэшье олонхинь дээдэ һургуулияа дүүргээд, Улаан-Үдэдөө ба түрэл нютагтаа хүдэлхэеэ бусадаг

​«С верой в сердце»: как известные в Бурятии люди начали лето

Спорт, музыка, политика и праздники - основные темы известных людей в соцсетях

Ухаандамнай эрьелдэнэ дахяад...

Сибириин үргэн дайдада эгээл түрүүшын эрдэмэй гуламта болохо баян түүхэтэй Хориин дунда hургуулиие 10-дахи «А» ангиин 27 шаби 1969 ондо дүүргээ бэлэйбди

​СМИ и сообщество неравнодушных людей

Мы просто обречены на сотрудни­чество

​Михаил Пирогов: «НЮТАГТААЛ ХҮДЭЛХЭ ХҮСЭЛТЭЙ ҺЭМ»

Теэд олоной танил - одото дуушан болотороо туйлажа гараһан замынь нээрээшье тиимэ бэлэн байгаагүй гэжэ мэдэхэдээ, нэн түрүүн ажалша бүхэриг абари зандань һүгэдэхөөр болоо бэлэй

​Анастасия Туру­шева: «Я не люблю большие роли»

Девятилетняя девочка, столетняя ба­бушка, а теперь – Екатерина Калашникова, жена классика бурятской литературы – всё это она, актриса Русского драмтеатра им. Бесту­жева

​БАЙГАЛАЙ ОРЬЁЛ ДЭЭРЭ

Ээлжээтэ аяншалгаһаа бусабаб. Дахяад Буряад һайхан оромни, да­хяад орьёл үндэр хаданууд. Энэ удаа манай эбтэй эетэй бүлэг Сер­гей Климовэй – “Байкальский экстрим” гэһэн аюултай тамирай зүйлнүүдэй федерациин юрэнхылэгшын хүтэлбэри доро Хурамхаан аймагаар а...

​Жители Бурятии в День памяти и скорби зажгли свечи на мемориале Победы

Акция прошла по всей России в 4.00 по московскому времени в память о погибших в годы Великой Отечественной войны