Расширенный поиск  

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ

реэн сагаан Түгнын тэг дунда, Баян- Харын үбэртэ “Амарлин” дасан бодхоогдобо

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл

​Һуралсалай һалбариин шиидхэгдээгүй асуудалнууд Байгалай болбосоролой хуралдаанда хэлсэгдэбэ

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб?

Хүн түрэлтэн энэ орёо асуудалда харюу бэдэрһээр үнинэй

Аша буянтай эмшэн

Аглаг һайхан Агадашье, заяан холын аялга Захааминдашье, сэлгеэ ехэ сэнгүүхэн Сэлэнгэдэшье гээд лэ, буурал эхэ Буряадтаа Баиржаб Намдаковые мэдэхэгүй хүн хомор байха

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба

Загарай аймагай Загарай, Онохой һууринуудай гудамжануудта, Усть-Брянь хүрэтэр ошоһон харгы заһабарилагдаба

В Заиграевском районе Бурятии открыли 6 километров отремонтированной дороги

Дорожники привели в порядок дороги на центральных улицах Заиграево, Онохоя, отремонтировали подъезд к Усть-Бряни

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба

«Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн юрэнхылэгшын түсэлдэ Улаан-Үдын болон хото шадархи аймагуудай харгы заһабарилга 2025 он болотор оруулагданхай

Глава Республики Бурятия выехал с рабочим визитом в Кабанский район

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов с рабочей поездкой выехал в Кабанский район

В Заиграевском районе Бурятии отремонтировали 53-метровый мост

53-метровый мост через реку Брянка в п. Заиграево был признан аварийным в 2015 году

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд

Байгалай болбосоролой хуралдаанай үедэ амжалтатай, жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэ ёһотойбди гэжэ оло дахин хэлэгдээ. Тиимэһээ энэ зорилго бэелүүлхын тула мүнөөнэй һургуули, багшанар ямар байха ёһотойб гэжэ түрэлхидһөө һонирхообди

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр

Августын 26–28-ай үдэрнүүдтэ Захааминай Санагын Даша-Пүнсэглинг дасанай шэнэ Согшон дуганай рамнай үнгэргэгдэхэнь

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Кабанск аймаг гараба

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ

Залуу эмшэдтэ зорюулaгдаһан Байгалай форум Буряадта үнгэрбэ