Происшествия 28 июн 2018 1916

​Буряад Уласай дэбисхэрээр тортог утаан тарана

Гэрэл зураг pixeby.сom

 Хүршэ можонуудай түймэрнүүдэй тортог Буряад уласай дэбисхэртэ таража байнхай.

Уласай түбэй дэбисхэртэ ехэ тортог утаанай тараһан ушарынь Красноярск хизаарта ба Эрхүү можодо һүжэрһэн ойн түймэрһөө дулдыдана.

Авиа ойн харуулай мэдээсэлээр, үнгэрһэн үдэрэй туршада Эрхүү можодо  29 мянган га талмайда 36 түймэр аһаба. Красноярск хизаарта 89 мянган га талмайда  гал гаранхай. Хүршэ можодо 106 түймэр  сарагдана.

Ой ажахын уласай албанай мэдээсэлээр, уласай дэбисхэртэ уларилһаа дулдыдан, түймэрэй аюултай хаһын онсо байдалай журам соносхогдоһон зандаа.