Бүхы толилолгонууд

Блогууд

Все

Буряадай Алиса Жамбалова дэлхэйн чемпионадай түрүүшын урилдаанда хабаадахагүй

Февралиин 25-да Германи гүрэнэй Оберстдорф хотодо санын спортын зүйлнүүдээр дэлхэйн чемпионат эхиеэ абахань. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова хабаадана гээд һануулая

Спорт 25 feb

Һонирхолтой

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ