Бүхы толилолгонууд

Ээлжээтэ амжалтанууд

Үнгэрһэн долоон хоногто Буряадай барилдаашад “Poddubny Wrestling League” (PWL) гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ юһэн  медальда хүртөө.

Спорт 25 may

Шэнэ орлогшо

Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайдай  орлогшоор, бэе махабадай соёлой болон тамирай хорооной түрүүлэгшээр Эрдэм Биликтуев томилогдобо. Энээн тухай зарлиг майн 23-да баталагдаба

Блогууд

Все

Онсо журам сахигдаһаар

Мүнөөдэрэй байдалаар түймэр түргэн унтарааха  16 бүлгэм хото шадарай ой модо 8,5 мянган гектарта хамгаална. Тиин түймэрһөө һэргылэмжын хаһа июниин 10 болотор утадхагдаба.

Ниигэм 25 may

Һүүлшын хонхо

Байгша ондо Ахын Өөрлигэй дунда һургуулиие 14 үхибүүн түгэсхэбэ. Тэндэ һүүлшын хонхо майн 22-то жэнгирээ гээд, һургуулиин багша Алексей Папаев дуулгаба.  

Ниигэм 25 may

Буряадай түрүүшын чемпионой дурасхаалда зорюулагдаһан сүлөөтэ барилдаанай тэмсээн Улаан-Үдэ хотодо болохонь

Майн 25-һаа 28 болотор Буряадай түрүүшын чемпион, Буряад оронһоо урган гараһан түрүүшын СССР-эй спортын мастер, бүхэсоюзна ба уласхоорондын хэмжээнэй судья Василий Енхоевич Гармаевай дурасхаалдан зорюулагдаһан турнир Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэнь.

Спорт 24 may

Һонирхолтой

Үшөө харуулха

Медиа

Все

Манай сонин ба сэтгүүлнүүдтэ захил хэгты

Захил хэхэ