Арадай дуунай оршомдо

Тарбагатайн аймагай Дээдэ Жэрэм һуурин – Буряад Уласта түбхинэһэн шэмээшэгүүдэй эгээн үзэсхэлэн һууринуудай нэгэн юм

Ниигэм 16 jun

Калым за невесту

Ниигэм 16 jun
Үшөө харуулха