Буряад театрай хуудаһaн

Соел урлалай гуламта – уран дархашуулай бүтээл

  Театрай ордон хадаа онсо шэнжэтэй гэр гээшэ, тойроод байһан хотын байшангууд сооһоо энэ ордон тобойсо харагдажа, гоё һайханаараа илгардаг гэжэ бултанда мэдээжэ. Энэ нангин газарта олон зон соёл уралигай гэгээн элшэ хүсэнтэйнь уулзажа, элдэб һайхан мэдэрэлдэ абтажа, сэдьхэлээ баяжуулна ха юм. Тиимэһээ үни урдан сагһаа хойшо мүнөө болотор барилгашад театрай байшангые тад ондоогоор шэмэглэдэг заншалтай юм.