​ХОЁР САЯ ХАНДАЛГА

Үнгэрһэн долоондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин сэхэ утаһаар арадтаяа харилсажа, зоной һонирхоһон, һанааень зобооһон асуудалнуудта харюусаа

17
 26-06-2019
Баяр БАЛДАНОВ

​Трое смелых: в градоначальники Улан-Удэ собрались коммунист, элдэпээровец и самовыдвиженец

Чуть больше двух недель осталось до окончания выдвижения кандидатов на должность мэра столицы Бурятии и в депутаты Улан-Удэнского городского Совета. Некоторые партии уже определились со своими кандидатурами

29
 26-06-2019
Елена КАПУСТИНА

​СУРХАРБААНАЙ ХҮНДЭТЭ АЙЛШАН – ДЕНБЕРЕЛ

НТВ субагай эмхидхэһэн «Ты - супер!» гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ илажа гараһан тува яһанай Денберел Ооржак Улаан-Үдэдэмнай айлшалхань

24
 26-06-2019
Сэнгэ РИНЧИНОВ

НЭГЭНИИНЬ ТОМИЛОГДОО, НҮГӨӨДЭНЬ БОЛИГОГДОО

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Арадай Хурал байгуулагдаһаар 25 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэжэ байна. Гэбэшье, тэдэ найр наадаяа үнгэргэе гэнгүй, ажалаа эршэтэйгээр ябуулһаар
15
 26-06-2019
Борис БАЛДАНОВ

​Что почём в Улан-Удэ?

За прошедшую неделю наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на картофель
42
 26-06-2019
Владимир МАТВЕЕВ

​ШЭНЭ МУЗЕЙДЭ УРИНА

Түнхэн аймагай Хужар һууринай һургуулиин дэргэдэ хизаар ороноо шэнжэлгын шэнэ музей үүдэеэ сэлибэ. Тус хэмжээ ябуулгада нютагай олон зон хабаадаһан байна
41
 26-06-2019
Борис БАЛДАНОВ

​СУРХАРБААНАЙ ХҮНДЭТЭ АЙЛШАН – ДЕНБЕРЕЛ

НТВ субагай эмхидхэһэн «Ты - супер!» гэһэн бүхэроссиин түсэлдэ илажа гараһан тува яһанай Денберел Ооржак Улаан-Үдэдэмнай айлшалхань
24
 26-06-2019
Сэнгэ РИНЧИНОВ