Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам

Данные от ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июль 2019 года

153
 23-08-2019

Алтан дэлхэй альган дээрэмни

Үнэхөөрөөл үльгэрэй орондо үнгэргэжэ байнабди үгтэһэн наһаяа гээд, утаһаяа гартаа бариха бүхэндөө бододог болонхойб. Тэрэнээ эльбэхэтэеэ сасуу, тойроод байһан зонойнгоо, улас түрынгөө, үлгэн дэлхэйн үнгэтэ зурагуудые, һонин һорьмой иража мэдэнэбди.

343
 22-08-2019
Сарюна ЭРДЫНЕЕВА

​Делегация Бурятии примет участие в международной конференции

Первая китайско-российско-монгольская конференция о создании молодежного бизнеса пройдет в городе Маньчжурия

428
 21-08-2019

432
 22-08-2019

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам

Данные от ТП "Энергосбыт Бурятии" АО "Читаэнергосбыт" за июль 2019 года
153
 23-08-2019

​Зурхай на 26 августа, 26 лунный день

День синей овцы. Стихия –небо, 6 белых мэнгэ
29
 26-08-2019

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань

Орондонь шэнэ гурбан дабхан байшан баригдажа, 2020 оной сентябрь соо ашаглалгада оруулагдахаар түсэблэгдэнэ
918
 23-08-2019