Буряад Үнэн

Буряад Уласта сэбэр агаар хэрэгтэй

Улаан-Үдэ, Гусиноозёрск хотонууд болон Селенгинск һуурин “Сэбэр агаар” гэһэн гүрэнэй программада оруулагдаха тухай уридшалһан хэлсээн Санкт-Петербургда үнгэрһэн экономическа суглаанда баталагдаа

Ниигэм 9 jun
Үшөө харуулха