Буряад Үнэн

Буряад ТВ-гэй түрүүшын алхамууд эршэтэй

Түхэреэн хоног соо түрэл буряад хэлэн дээрээ уран һайханай дамжуулгануудые, һонин мэдээнүүдые болон бусад һонирхолтой бүтээлнүүдые харуулжа байдаг Буряад ТВ түрүүшын алхамуудаа эршэтэйгээр хэжэ байна

Ниигэм 17 sep

О правильном сватовстве

Ниигэм 15 sep

Буряад Уласта Этигэлэй хамбын найр наяраа

Ниигэм 15 sep
Үшөө харуулха