Шанга тулалдаанай шангай һууринууд

Суута дуушан, СССР-эй арадай артист Иосиф Кобзоной мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан бүхэроссиин мүрысөөндэ Буряадай тамиршад долоон медальда хүртэжэ шадаһан байна

Спорт 18 sep
Үшөө харуулха