Спорт 22 sep 2023 429

Эдиршүүлэй эрхим дүнгүүд

Сентябриин 18-да, дайшалхы тамирай зүйлнүүдээр бүхэроссиин нааданууд үнгэргэгдэбэ. 10-18 наһатай тамиршад 23 зүйлнүүдээр мүрысэбэ. Буряадай эдиршүүл самбо барилдаагаар, тхэквондогоор (ИТФ), тайска боксоор, ушугаар амжалтануудые туйлаа.

© фото: из архива федераций по Бурятии.

Дайшалхы тамирай зүйлнүүдээр бүхэроссиин нааданууд заншалта болонхой. Һурагшадай бүхэроссиин спартакиадын һалбари боложо тодороод, 15-дахияа үнгэргэгдэнэ. Бүхы тамирай зүйлнүүдээр мүрысөөнүүд Анапа хотодо эмхидхэгдээ.

Самбо барилдаанай тэмсээнүүдтэ Буряадай тамиршад командна тоосоондо шангай 3-дахи һуури эзэлһэн байна. Хибэс дээрэ гараһан Буряадай бүхы тамиршад эрхим 5-ай тоодо орожо шадаа. 58 килограммай шэгнүүртэ Баир Шапхаев түрүүлжэ гараһан байна. Алан Сугаров 46 килограммай шэгнүүртэ 3-дахи һуури эзэлээ.

Гурбан медаль Буряадай тайска боксёрнууд гэртээ асарба. Сарана Цыдендамбаева өөрын шэгнүүртэ чемпион боложо тодороо. Александра Васильева болон Иван Петров гэгшэд 2-дохи һууринуудта гараа.

Эндэ Иван Петров хоёр уулзалга үнгэргөөд, мүрысөөгөө түгэсэхэ байгаа. Тэрэ шүүгшэдэй һанамжаар диилдээ гэжэ тоологдоо. Харин энэ тэмсээнэй һүүлээр Буряадай һоригшод буруушаалга бэшэжэ, зүб байһанаа гэршэлээ. Тиигэжэ Иван удаадахи шатада гараад, финалда хүрөө.

Тхэквондогоор (ИТФ) Буряадай тамиршад 10 медаль абаба, тэрэ тоодо 4-иинь алтан байһаниинь һайшаалтай. 14-15 наһатай тамиршадай дунда түрүү һууринуудые Мария Филатова болон Таира Парпаева гэгшэд эзэлээ. Һаяхана Мария Филатова Казахстанда болоһон дэлхэйн чемпионадта хүрэл медальда хүртөө һэн гээд һануулая. Үшөө хоёр алтан медальда 16-17 наһатай тамиршад хүртөө. Эдэ хэд бэ гэбэл, Михаил Воронин болон Номина Хандажапова гэгшэд болоно.

Айкидо, ушу, капоэйра, джиу джитсу, кендо, сумо болон бусад зүйлнүүдэр бүхы Ород гүрэнэй эдиршүүл мүрысэбэ. 89 можо хизаарай 5 мянга гаран тамиршад суглараа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: из архива федераций по Бурятии.