Юрий Трутнев ѳѳрын дураар туhаламжа хүргэдэг залуушуулда медальнуудые барюулба

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад Уласай ѳѳрын дураар туhа хүргэдэг хүнүүдтэ медальнуудые зүүлгэбэ.

Полковник бэшэнэ…

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хоёр зүжэг бэлдэбэ

Үшөө харуулха