Буряад хэлэнэй үдэрнүүд

Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой санда Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhан хэмжээнүүд үнгэргэгдэнэ. Бүхы хэмжээнүүд харилсаагүй аргаар эмхидхэгдэнэ.

Полковник бэшэнэ…

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хоёр зүжэг бэлдэбэ

Түлхисэ үгэһэн түүхэтэ үйлэ

Соёл уралиг 14 oct

Yлзытэмниш даа…

     Яруунын аймагай Yлзытэ нютаг тухай найруулга "Минии нютаг" мүрысѳѳндэ хүрэжэ ерээ. Нарай балшар наhанhаань нютагтаяа нягта холбоотой Ринчин-Доржо Санданов тоонто тухайгаа уян гоёор бэшэнэ.

Аршаан булагаар бурьялжа байдаг нютагни

Сайн байна! Минии нэрэ  Сэсэгма Содномдоржиевна Михайлова. Хэжэнгын «Сэсэг» сэсэрлигтэ бэеын тамир сахилгын инструктораар ажалладагби.  «Минии нютаг» гэhэн мүрысѳѳндэ ѳѳрынгѳѳ түрүүшын туршалга эльгээбэб, - гээд бэшэг эхилнэ. Саашань уншая.  

Бүхэшэгүй зулын гэрэл

Тус согсолбори бүридхэжэ, ном болгохо зорилго урдаа табихадаа, буряад угсаатанай Ази түбиин энгэр дээгүүр хэдэн зуун жэлнүүдэй хугасаа соо зүүн баруун тээшээ, урагша хойшоо һүндэлэн, өөһэдынгөө тайбан байдалай түлхюур бэдэрһыень хөөрэхэ һэдэлгэ хээгүйб

Агаарай долгиндо - «Буряад-ФМ»

Соёл уралиг 7 oct
Үшөө харуулха