Популярное

Все медиа

Бахархал түрүүлһэн барилдаанай найр

Фоторепортаж 17 mar

Буряад театр «Дорж»  гэһэн шэнэ зүжэгтэ харагшадаа урина

Соёл уралиг 20 jan

Буряад драмын театра шэнэ зүжэг  - «Амиды бусаһанайш түлөө»

Соёл уралиг 28 sep

Буряад Уласай Гусиноозёрск хотодо хүүгэдэй болбосоролой «IT-куб»гэһэн түрүүшын түб нээгдэбэ

Ниигэм 28 sep

Очирдара бурханай ордон мандаба

Фоторепортаж 23 sep
Үшөө харуулха