Фоторепортажи 3 фев 2023 2221

«Үнэн. Дамжуулга»: Һээр шаалга хорюулда орохонь гү?

Һүүлэй үедэ Монгол орондо һээр шаалгын талаар шууяан болоно. Хүбүүдэй гар гэмтээхэһээ бэшэ һээр шаалганһаа ямаршье ашаг үрэ үгы гэжэ нэн түрүүн эмшэд шууяа үүсхээ. Нүгөө тала баримталагшадынь арадаймнай үни урданһаа хойшо сахижа ерэһэн заншал ха юм, улам һэргээхэ, дэлгэрүүлхэ хэрэгтэй гэжэ эсэргүүсэнэ.  Энэ арсалдааниинь Буряад орондошье сууряатаба. Энэл асуудалда «Үнэн. Дамжуулгын» ээлжээтэ дугаар зорюулагдана.