Ниигэм 16 jun 2023 3504

«Үнэн. Дамжуулга»: Сэрэгшэдые сэбэр уһаар хангалга

Олониитын ажал ябуулагша Солбон Санжиев сэрэгэй тусхай операциин боложо байһан газараар ябаһан тухайгаа, мүн буряад хэлэ соёл хүгжөөхэ талаар бэрхэшээлнүүд тухай хөөрэнэ.