Ниигэм 4 oct 2023 657

«Наһанай алтан хаһа»

Иимэ гаршагтай фестиваль октябриин 13-да Улаан-Үдэ хотын ФСК соо үнгэргэгдэхэнь. Буряад Уласай 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан энэ фестивалиие Буряадай Толгойлогшо, Засагай газар болон «Байкал Экспо» компани дэмжэнэ.

- «Үе үеын зоной бэе бэеэ дэм­жэн нэгэдэлгэ» гэһэн үзэсхэлэн- яармаг фестивалиин талмайнуу­дай нэгэн болохо. Эндэ дүн хамта 9 үзэсхэлэн дэлгээгдэхэ. Тэдэнэй нэгэниинь бэеын энхэ элүүртэ зорюулагдаха, нүгөөдэнь - эрдэм һуралсалда. Тэмдэглэхэ зүйл гэхэдэ, «Демографи» гэжэ үндэһэн түсэл наһатай зондо туһатай. Олон янзын программануудай ашаар тэдэ түлбэригүйгөөр мэдэсэ шада­барияа дээшэлүүлхэһээ гадна, ондоо мэргэжэл абаха аргатай. Олзын хэрэг эрхилжэшье болоно, - гэжэ Буряад Уласай хүн зониие ниигэмэй талаар хамгаалгын сайд Татьяна Быкова тэмдэглэбэ.

Мүнөөдэр Буряад Уласта наһанай амаралтада гараһан 180 мянган үбгэд хүгшэд тоологдоно. Тэдэнэй хүн бүхэниинь өөртөө таарама ажал олохо аргатай. Гадна һуралсал гаража, ондоо мэргэжэл­тэйшье болохоор. Үгы гэбэл, һайн дуратанай бүлгэмүүдтэ орохо арга боломжо үгтэнэ. Түрэл нютагаа шэнжэлхэеэ һанабал, аяншалхада­шье болохо. «Наһанай алтан хаһа» гэһэн фестиваль үбгэд хүгшэдэй сэдьхэлдээ таарама хэрэг шэлэн абалгада туһалха үүргэтэй.

Яармагай хэмжээндэ «Ниигэм ба гүрэн», «Гоо һайхан ба мода», «Мүнгэн зөөри ба эрхэ», «Амарал­га ба аяншалга» гэхэ мэтэ хэдэн талмайнууд ажалаа ябуулха. Гадна лекцинүүд, мастер-классууд, семи­нарнууд, соёлой программанууд, эд бараанай наймаашье дурадхагдаха.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА бэлдэбэ