Власть 1 дек 2016 928

​БУРЯАДАЙ ТОЛГОЙЛОГШО ИВАЛГЫН ДАСАН ХҮРӨӨ

Дамба-Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ «Даши Чойнхорлинг» гэһэн Буддын шажанай университедэй һуралсалай заһабарилагдаһан байшаниие Вячеслав Наговицында харуулба.

Ородой Буддын шажанай заншалта Сангхын урилгаар Буряадай толгойлогшо амаралтын үдэр Ивалгын дасан ошоһон байна. 2015 оной июль һарада эндэ ехэ түймэр болоо бэлэй. Тиихэдэнь һуралсалай байшаниие һэргээн заһабарилхын тула уласай мүнгэн һанһаа туһаламжа үзүүлэгдэһэн байгаа. Буряадай толгойлогшо наһанайнгаа хани нүхэр Нина Владимировнатаяа дасанай уран зурагай үзэсхэлэн хараа. Тиихэдэ Наговицынтан Этигэлэй хамбо-ламын мүнхэ бэеһээ адиста хүртөө.