Власть 5 дек 2019 584

​​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ юһэдэхи сесси мүнөөдэр, декабриин 5-да, үнгэргэгдэхэ.

Сессиин үедэ һунгамалнууд 25 асуудалаар зүбшэн хэлсэхэ юм. Тэрэ тоодо, 17 – хуулиин түсэлнүүд, 8- Арадай Хуралай тогтоол ороно. Тиихэдэ 2020 оной болон түсэблэлгын 2021, 2022 онуудай уласай бюджет тухай хуулиин түсэлөөр хэлсэхэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай сессидэ һунгамалнууд 2019 оной бюджедтэ заһабари оруулха тухай, 2020 оной болон түсэблэлгын 2021, 2022 онуудай Эмнэлгын даадхалай жасын бюджедэй хоёрдохи уншалга үнгэргэгдэхэ.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Читайте также