Главная / Новости /Культура / Сагаалганай ёохор - 2017

Сагаалганай ёохор - 2017

15-02-2017

Сагаан һарын һайндэртэй даша­рамдуулан, дэлхэйн ямаршье нютагта ажаһуудаг буряадууд ёохор наадаяа эмхидхэдэг болоһон гээшэ. Заншалта болоһон Сагаалганай ёохор мүнөө жэлдэ 5-да­хияа үнгэргэгдэхэ юм. Жэлһээ жэлдэ энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагша­дай тоо олошорно гэжэ тэмдэглэмээр.

Хоёр дугаар һарын 12-то Улаан-Баатар хотодо ажаһуудаг буряад зониие түлөөлһэн 100 гаран хүн ёохорто ха­баадаба. Үндэһэн буряад хубсаһаяа үмдэнхэй ёохоршод гоё һайханаар ха­тарба. Тиигэжэ Монголой буряадууд энэ жэлэй Сагаалганай ёохорой эхи та­биба гээшэ.

Буряад залуушуулай ниитын “Амин тоонто” гэһэн эмхи, “Сэлэнгэ мүрэнэй буряад зон”, “Дорнод аймагай нютагаар­хидай зүблэл” гэһэн ниитын эмхинүүд энэ ёохор наада үнгэргэһэн байна.

Гэрэл зурагууд «Амин тоонто» сайтһаа абтаа

Улаан-Баатарай буряадууд

Бадма ЖАБОН

Теги: Сагаалган Монгол орон Улаан-Баатар хото ёохорНаши издания