Главная / Новости /Общество / Ойн түймэрнүүд Буряад Уласта

Ойн түймэрнүүд Буряад Уласта

19-05-2017

Үнгэрһэн үдэрэй туршада Буряад Уласта Мухар Шэбэр болон Хойто-Байгалай аймагта түймэрнүүд унтараагдаһан байна.

Майн 19-нэй үглөөгүүр Мухар Шэбэр болон Зэдэ аймагуудта 105 га талмайда гараһан ойн түймэрнүүд усадхагдаа. Ойн харуулшад болон ажаһуугшад, хамтадаа 67 хүн түймэр унтарааһан байна. 17 түймэр сараадаг техникэ хэрэглэгдээ. Зэдэ аймагта түймэр саралгада Үбэр Байгалай авиа баазын ойн харуулай парашютистнар хабаадалсаа.

Түймэрэй аюултай хаһын эхилһэнһээ хойшо 14,2 мянган га талмайда 162 түймэр гараа гэжэ бүридхэлдэ абтаһан юм. 2016 ондо 59 мянган га талмайда 223 түймэр гараһан байна.

Буряад Уласай газар дайдада түймэрэй аюултай хаһын онсо журам зарлагданхай. Журамай ёһоор ойдо орохо огто хоригдоно!

Журам эбдэһэн хүнүүд 4 мянганһаа 5 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд 25 мянганһаа 45 мянган хүрэтэр, хуулита нюурнууд 300 мянганһаа 500 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм.

Онсо журамай үедэ дайдада гал түүдэг носоохо, хагда ногоо, бог шорой галдаха хоригдоно. Ойн хуулитай зохилдуулан, мэргэжэнги эмхинүүд ойн жасын газарнуудта түймэрһөө һэргылхэ зорилготойгоор гал носоохо эрхэтэй. Тала дайдаар хагда, поли дээрэ үлэһэн ногоо галдаха, гал түүдэг носоохо хорюултай гэжэ Буряад Уласай ойн ажахын албан мэдээсэнэ. Үшөө тиихэдэ, харгын, түмэр харгын хажуугаар ногоо галдаха, түүдэг носоохо, модо отолһоной һүүлээр үлэһэн гэшүүһэ галдаха, хатанхай ой модо, һөөг бургааһа орхихо баһал хоригдоно.

Эдэ дүримүүдтэ хайша хэрэгээр хандабал, хүнүүд 3 мянгаһаа 4 мянган түхэриг хүрэтэр, албанай түлөөлэгшэд – 15 000-һаа 25000 түхэриг хүрэтэр, хуулита нюурнууд – 150 мянганһаа 250 мянган түхэриг хүрэтэр ялада тохогдохо юм. Түймэрэй гараһан тухай дүтын ойн ажахын албанда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгажа байгыт гэжэ ойн харуулшад мэдүүлнэ.


Теги: Буряад Уласай Ойн ажахын агентство Буряад Уласай Мухар Шэбэрэй аймаг Буряад Уласай Зэдэ аймаг16:20

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда Даша Дамбаевай шэнэ дуунууд зэдэлбэ 

15:55

ДҮШЭН МЯНГАН АЛЕКСАНДР, ДҮРБЭН МЯНГАН ДАРИМА 

15:07

«Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай шанда хүртэхын түлөө хүнгэн атлетикээр эстафетын дүрим 

14:50

В Тункинском районе Бурятии отметили 70-летие знаменитого писателя Элбэка Манзарова 

13:29

Буряад уласай хүдөө ажахыда – гүрэнэй туһаламжа 

12:45

​Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе 

12:31

​Сельским фельдшерам будут платить по 500 тысяч рублей в Бурятии 

11:44

​Совет Народного Хурала Бурятии принял повестку 29-й сессии 

11:21

​Около 4 тысяч альпинистов совершат восхождение на Мунко-Сардык в Бурятии 

09:44

Буряад Уласай Толгойлогшо: Түнхэн аймагта хубилалтанууд болохо 

09:05

Буряад Уласай Толгойлогшо Түнхэнэй Аршаан һууринда һургуули барихэ хэрэгтэй гэжэ хэлэбэ 

08:40

Зурхай на ​20 апреля, 5 лунный день 

08:15

В Бурятии преимущественно без осадков, днём ожидается до +14 градусов 

Наши издания