Главная / Новости /Культура / Буряадай оперо болон баледэй театрта шэнэ зүжэг табигдаха

Буряадай оперо болон баледэй театрта шэнэ зүжэг табигдаха

14-11-2017

Байгша оной ноябриин 29-30-най үдэрнүүдтэ Буряадай оперо болон баледэй театрта «В поисках Синей птицы» гэһэн хүүгэдтэ зорюулагдаһан балет табигдаха.

Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба. 

«В поисках Синей птицы» гэһэн балет Морис Метерлинкын онтохондо үндэһэлэн, Павел Турсуновай хүгжэмдэ Ольга Ивата хатар найруулан табиба.

– Энэ балет, нэн түрүүн, хүүгэдтэ зорюулагдана, тиигэбэшье ямаршье наһанай хүнүүдтэ һонирхолтой байха. Энэ зүжэгтэ яагаад ажабайдалай үргэн харгыда зүб мүрөө шэлэхэ, һанаһанаа бэелүүлхэ тухай хэлэгдэнэ, – гэжэ Ольга Ивата хөөрэнэ.

Зүжэгэй гол геройнууд зол жаргалаа бэдэржэ, олон дабаа гатална. Тэдэнэр үльгэрэй һайхан оршондо олон гүрэнүүдээр ябана, һонирхолтой хүнүүдээр ушарна.

Балетмейстер Ольги Иватын гоё бодол, Валерий Волчанецкиин ударидалга доро мүнөө үеын хүгжэм найруулагша Павел Турсуновой гайхамшагта хүгжэм симфоническа оркестр наадаха, Алексей Амбаевай уран һайханай оршон, Елены Бабенко гэгшын бэлдэһэн гоё һайхан костюмууд онтохоной оршондо эхинһээнь харагшадые баярлуулха. 


Теги: балет Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото17:14

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба 

16:43

​Центр занятости населения Улан-Удэ набирает группы предпенсионеров для профессионального обучения 

16:38

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха 

16:19

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй 

16:09

Набор сотрудников для новых детских садов начали в Улан-Удэ 

15:20

​Сельские учителя в Бурятии попросили у депутатов помощи с получением компенсаций за твердое топливо 

15:02

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл 

14:46

Представители Монголии победили на Байкальском конкурсе вокалистов 

11:22

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха 

10:53

​Чемпион мира Руслан Проводников открыл школу бокса в Улан-Удэ  

10:43

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо 

10:25

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа 

08:45

Зурхай на ​21 мая, 18 лунный день 

08:25

Жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 21 мая 

Наши издания