Главная / Новости /Культура / Буряадай оперо болон баледэй театрта шэнэ зүжэг табигдаха

Буряадай оперо болон баледэй театрта шэнэ зүжэг табигдаха

14-11-2017

Байгша оной ноябриин 29-30-най үдэрнүүдтэ Буряадай оперо болон баледэй театрта «В поисках Синей птицы» гэһэн хүүгэдтэ зорюулагдаһан балет табигдаха.

Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба. 

«В поисках Синей птицы» гэһэн балет Морис Метерлинкын онтохондо үндэһэлэн, Павел Турсуновай хүгжэмдэ Ольга Ивата хатар найруулан табиба.

– Энэ балет, нэн түрүүн, хүүгэдтэ зорюулагдана, тиигэбэшье ямаршье наһанай хүнүүдтэ һонирхолтой байха. Энэ зүжэгтэ яагаад ажабайдалай үргэн харгыда зүб мүрөө шэлэхэ, һанаһанаа бэелүүлхэ тухай хэлэгдэнэ, – гэжэ Ольга Ивата хөөрэнэ.

Зүжэгэй гол геройнууд зол жаргалаа бэдэржэ, олон дабаа гатална. Тэдэнэр үльгэрэй һайхан оршондо олон гүрэнүүдээр ябана, һонирхолтой хүнүүдээр ушарна.

Балетмейстер Ольги Иватын гоё бодол, Валерий Волчанецкиин ударидалга доро мүнөө үеын хүгжэм найруулагша Павел Турсуновой гайхамшагта хүгжэм симфоническа оркестр наадаха, Алексей Амбаевай уран һайханай оршон, Елены Бабенко гэгшын бэлдэһэн гоё һайхан костюмууд онтохоной оршондо эхинһээнь харагшадые баярлуулха. 


Теги: балет Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания