Главная / Новости /Общество / Вячеслав Наговицын Буряад Улас ерэхэ

Вячеслав Наговицын Буряад Улас ерэхэ

22-11-2017

Буряадһаа сентатор Вячеслав Наговицын мүнөөдэр Буряад Улас ниидэхэ тухайгаа интернет хуудаһанда бэшэбэ.

Вячеслав Наговицын Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиевтэй уулзаха түсэбтэй.

“Буряад Уласай эрхэтэдые хүлеэн абаха, Олониитын танхимай болон Бүхэроссиин арадай фронтын гэшүүдээр уулзаха түсэбтэйб” – гэжэ Вячеслав Наговицын бэшэһэн байна.

Вячеслав Наговицын Буряад Улас арба шахуу жэл хүтэлбэрилжэ байгаа. 2017 оной февралиин 7-до өөрынгөө дураар тушаалһаа бууха тухайгаа мэдүүлгэ бэшэһэн байна гэжэ һануулнабди. Энэл үдэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Алексей Цыденовые уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшээр томилоо. 


Теги: Вячеслав Наговицын Буряад Уласай Улаан-ҮдэНаши издания