Главная / Новости /Общество / Улаан-Үдын 27-дохи лицейн шаби Иван Сидоров эдир шэнжэлэгшэдэй мүрысөөндэ шалгарба

Улаан-Үдын 27-дохи лицейн шаби Иван Сидоров эдир шэнжэлэгшэдэй мүрысөөндэ шалгарба

07-12-2017

Сибириин болон Алас Дурна зүгэй тойрогой эдир шэнжэлэгшэдэй «Ерээдүй руу алхам» гэһэн хоёрдохи мүрысөөн Эрхүү можодо үнгэргэгдэһэн байна.

Энэ мүрысөөндэ Улаан-Үдын 27-дохи лицейн 11-дэхи ангиин һурагша Иван Сидоров уласаа түлөөлһэн байна. Бүхыдөө энэ хэмжээ ябуулгада 125 эдир шэнжэлэгшэд хабаадаа. Мүрысөөнэй үедэ «Юун? Хаана? Хэзээ?» гэһэн наадан үнгэргэгдэжэ, үзэсхэлэн болон хуралдаан эмхидхэгдээ.

Хуралдаанай үедэ «Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации» гэһэн секцидэ Буряадай түлөөлэгшэ амжалтатайгаар хабаадаа. Тэрэнэй дүнгүүдээр, Иван Сидоров 2-дохи шатын дипломоор шагнагдаһан байна. Тиихэдэ эрдэмэй һалбарида үндэр амжалта туйлаһанайнь түлөө Улаан-Үдын һурагшада Москва хотодо үнгэргэгдэхэ «Ерээдүй руу алхам» гэһэн залуу шэнжэлэгшэдэй Бүхэроссиин хуралдаанай шэлэн абалгын шатада хабаадаха үнэмшэлгэ барюулагдаа. 

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Эрхүү можо Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман эдир шэнжэлэгшэдНаши издания