Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд албанай хэрэгээр - Монгол уласта

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд албанай хэрэгээр - Монгол уласта

12-04-2018

Монголой Улаан-Баатар хотодо Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд Монголой Ехэ Хуралай түрүүлэгшэ Миеэгомбын Энхболдтай уулзаба.

Монгол гүрэндэ парламент хоорондын «Монгол – Буряад» гэһэн суглаан үнгэргэгдэһэн байна. Суглаанда Монгол уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.Суглаанай үедэ Монгол, Буряад уласууд бага авиаци хүгжөөжэ, энэ һалбарида ажалаа суг ябуулха холын хараата түсэбүүд тухай хэлсэбэ. Улаан-Үдын авиазаводто бага самолёдуудые бүтээлгэ дахин һэргээхэ гэжэ түсэблэгдэнэ. Тиимэһээ энэ асуудалаар хоёр гүрэн нягта харилсаха аргатай.

Улаан-Баатарта Ородой Холбоото Уласай худалдаа-наймаанай түлөөлгэ ехэ удха шанартай Монголой Ехэ Хуралай түрүүлэгшэ М. Энхболд тэмдэглэбэ. 25 жэлэй туршада хүршэ гүрэнэй худалдаа-наймаанай һалбарида Ород гүрэнэй түлөөлгэ байгаагүй. Үнгэрһэн жэлдэ түлөөлэгшэтэй болоһон байна. Энэ һалбарида аша үрэтэйгөөр ажал ябуулха бүрин эрхэтэ түлөөлгэ хүршэ гүрэнүүдэй эдэй засагай харилсаа хүгжөөлгэдэ ехэ нүлөөлхэ юм.

Тиихэдэ суглаанай үедэ Ородой Холбоото Улас болон Монгол гүрэнэй хоорондо эд бараагай эрьесэ дээшэлүүлэгдэһэн тухай хэлсэбэ. 2016 онһоо хойшо энэ тоо 26 хубяар ургаһан байна. Монгол гүрэндэ эд бараагай эрьесын һалбарида Ородой Холбоото Улас Хитад гүрэнэй һүүлээр хоёрдохи һуури эзэлнэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даша Доржиевай хэлэһээр, Монголой олзын хэрэг эрхилэгшэд Улаан-Үдэдэ худалдаа-найманай түбүүдые барибал, үрдилдөөн дээшэлжэ, хоёр гүрэндэ аша үрэтэй байха. Тиихэдэ энэ һалбарида ажалаа суг ябуулха хэрэгтэй, Ород гүрэндэ үйлэдбэрилэгдэһэн эд бараа Монголдо наймаалха шухала гэжэ Цырен-Даша Доржиев тэмдэглэбэ. 

Буряад Уласай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Монголой ниислэл Улаан-Баатар Буряад Уласай Арадай Хурал Цырен-Даша ДоржиевНаши издания