Главная / Новости /Общество / Буряад уласай больницын ажалтай һурагшад танилсаба

Буряад уласай больницын ажалтай һурагшад танилсаба

16-04-2018

Үнгэрһэн гарагай зургаанда Н. А. Семашкын нэрэмжэтэ «Уласай клиническэ больница» гэһэн гүрэнэй элүүрые хамгаалгын эмхиин хүдэлмэрилэгшэдтэй Улаан-Үдэ хотын 35, 40 дугаар һургуулинуудай ахалагша классуудай шабинар уулзаһан байна.

Эмшэдэй мэргэжэл шэлэхэ хүсэлтэй үхибүүд уулзалгада хабаадаа. Тэдэнэртэ эмнэлгын эмхиин ажалтай танилсуулһан видеобуулгабари харуулжа, хирургиин туһа хүргэхэ талаар ахамад эмшэнэй орлогшо Андрей Цыбденов амаршалгын үгэнүүдые хэлэбэ.

Удаань Андрей Геннадьевич больницын болон эмшэдэй ажал тухай тобшохонор хөөрэбэ. Һурагшад ехэтэ һонирхожо, олон асуудалнуудта харюу абаба. Тиихэдэ операциин таһагай медсестранууд эмнэлгын хэрэгсэлнүүд, операци хэдэгг эмшэдэй хубсаһа харуулаа. Залуушуул дуратайгаар тэрэниие үмдэжэ үзэжэ, эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые гартаа барин, олон юумэ мэдэхэ болоһон байна.

Реанимациин болон терапиин таһагай даагша Владимир Филиппов зүрхэнэй тогтоходо, түргэн ямар туһаламжа үзүүлхэб гэжэ харуулаа.

Энэ хэмжээ ябуулгада больницын таһагууд эдэбхитэйгээр хабаадаа. Ерээдүйн мэргэжэл тухайгаа тодорхойгоор мэдэхэ болоһон залуушуулда аша үрэтэйгөөр танилсалга үнгэрбэ. 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаман эмшэд17:10

​Ограничение на посещение лесов ввели в Улан-Удэ 

17:06

​Улаан-Үдэдэ һунгамалнууд үнгэрэгшэ жэлэй бюджет шагнаба 

16:52

​День российской молодежи отметят в Бурятии 27 июня 

16:12

Посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ заразились сальмонеллёзом 

15:43

Улаан-Үдэдэ июниин 20-до Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ зүблөөндэ сугларха 

14:41

Буряад Уласай хүдөө ажахынхид нютаг можын хоорондохи үзэсхэлэндэ 23 шагналда хүртэбэ 

13:32

​Улаан-Үдын эрэмдэг хүүгэдэй шүдэ миинтэ аргалха 

12:27

​Улаан-Үдэдэ июниин 27-до Залуушуулай Үдэр тэмдэглэхэ 

12:01

Буряад Уласай һурагшад биологи болон хари хэлэнүүдээр ЕГЭ тушааба 

11:03

​Буряад уласай уран шүлэгшэн Намжил Нимбуевай хүшөө Болгарида табигдаха 

10:07

Буряад уласай оперо болон баледэй театр Хабаровск хотодо 

10:03

​Комбинат по благоустройству Улан-Удэ определил места отлова безнадзорных животных 

09:48

Общественники провели субботники в трех районах Бурятии 

08:40

Зурхай на ​19 июня, 6 лунный день 

08:15

Жаркая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания