Главная / Новости /Общество / “Арбадай” уран зураашад

“Арбадай” уран зураашад

13-06-2018

Сэнгэ Ринчиновэй гэрэл зураг

Буряадаймнай ниислэл Улаан-Үдэ хото “Арбат” гэжэ ябаган гудамжатай болоһоор хэдэн жэл болобо. Хотынхидшье, айлшадшье эндэ амарха дуратай болонхой.

Тиихэдэ хүнүүд ганса амархаяа бэшэ, ажаллахаяа ерэдэг юм байна гэжэ ойлгобобди. Хүнүүдэй дүрэ зураг бүтээдэг зураашадай байхада, балай һонирходоггүй һэмди. Теэд гэнтэ зуража һууһан эдиршүүлые харажархёобди.

Тэдэ ехэ ханамжатайгаар урданай байшангуудые, мүнөөнэй фонтануудые уран гоёор зуража һуубад. Хаанаһаа иимэ бэрхэ эдир зураашад бии болошобоб гэжэ һонирхобобди.

- Манай шабинар суута Роман Мэрдыгеевэй нэрэм­жэтэ уран зурагай һургуулида һурадаг юм. Зунай зулгы үдэрнүүдэй эхилхэдэ, түрэл байгаалиингаа оршондо га­ража, гоё һайханииень зураглан тэмдэглэжэ абадагбди. Тиибэшье, хото хүдөөгэй, һуурин тосхонуудай нюур ша­райе, барилгануудые тэмдэглэхэ гэһэн зорилго шаби­нарайнгаа урда табидагбди. Тиихэдэ Улаан-Үдэ ниислэ­лэйнгээ гоё һайханиие баһал зураглаха хэрэгтэйл даа, - гэжэ Валентина Александровна Поспелова багша манда хөөрэхэдөө, эдир уран зураашадта һаалта бү хэгты гэжэ ойлгуулаа.

Зай, түрэл һайхан ниислэлнай эдиршүүлэй уран зура­гууд дээрэ бүри гоёор харагдажа байг лэ даа.

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги: Буряад Улас Улаан-Үдэ Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания