Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай “алтан бүлэнэрые” Зэдэ аймагта амаршалба

​Буряад уласай “алтан бүлэнэрые” Зэдэ аймагта амаршалба

09-07-2018

Байгша оной июлиин 6-да, Зэдэ аймагай Петропавловка тосхоной аймагай соёлой болон спортивна комплексын заал соо Гэр бүлын үдэртэ зорюулагдажа, һайндэрэй хэмжээ ябуулга үнгэрөө. Энэ үдэр алтан түрэ найраа тэмдэглэһэн – суг хамта 50 жэл соо ажана амгалан ажаһууһан бүлэнэрые амаршалаа. Петропавловка тосхондо иимэ зол жаргалтай 6  бүлэнэр  бии. Мүн, баяр ёһололдо 2 бүлэ хабаадалсаха аргатай байба.

Владимир Сергеевич болон Любовь Алексеевна Токаревтан суг хамта 3 үхибүүдые хүмүүжүүлээ. Мүнөөдэртөө, тэдэнэр 8 ашанартай. Бүхы наһаараа тэдэ хоёр түрэл аймагтаа ажаллаһан намтартай.  “Хүдөө ажахын техникэ” гэжэ ехэ заһабарилгын үйлэдбэриин зургаанай даргаар Владимир Сергеевич  хүдэлөө. Тэрэнэй удаа, тэрэ типографиин захиралаар томилогдожо ажаллаад, наһанайнгаа амаралтада гараа юм. Хүүгэдэй номой сан хүрэһэн аймагай хүн зон булта Любовь Алексеевнае мэдэхэ гээд тэмдэглэлтэй.

Сергей Жугдурович ба Роза Санжиевна Балсановтнай бүлэ суг хамта 4 хүүгэдые хүмүүжүүлээ. Тэдэ хоёр үхибүүдээ дээдэ мэргэжэлдэ һургаа. Мүнөөдэртөө, тэдэ хоёр наһатай болоод һуухадаа, ашанараа хүмүүжүүлнэ.

Сергей Жугдурович  Петропавловка тосхоной һомоной Зүблэлэй түрүүлэгшээр, “Зэдын үнэн” сониной эрхилэгшээр хүдэлөө. Роза Санжиевна аймагай хүдөө ажахын захиргаанай мэргэжэлтэнээр ажаллаһан намтартай.

 “Дуран ба үнэн сэдьхэлэй түлөө” медаль – олониитын шагнал Токаревтнай бүлэдэ барюулагдаа. Энэ шагнал тэдэ хоёрто Зэдэ аймагай ниигэмэй асуудалнуудай талаар нютагай засагай байгууламжын засаг даргын орлогшо Елена Кулюшина барюулба.

Зэдэ аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай хүтэлбэрилэгшэ Людмила Игумнова баярай үгэнүүдээр сугларагшадые амаршалба.

Баяр ёһололой удаа, һайндэрэй тоглолто үнгэрбэ.

Буряад Уласай Зэдэ аймагай эрхэтэдэй байдалаар актнуудые бэшэлгын зургаанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Зэдэ аймаг алтан бүлэнэр17:30

Сэрэгшэ, малша Агбанов 

17:17

«Монголой нюуса тобшодо» бэшэгдэһэн газарнуудаар аяншалга 

16:46

«Здесь оттачивают таланты»: ​улан-удэнская детская школа искусств №5 отпразднует 50-летие 

16:37

Уласхоорондын амжалтанууд 

16:21

“Байгалай годлинууд” тамиршадые суглуулаа 

16:10

Тэсэбэри ехэтэй тэмээн 

16:08

​Первые фотоловушки установили в лесах Бурятии 

15:31

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Хүдөө ажахын сайд Дмитрий Патрушевтай уулзаба 

15:14

Аса туруутай ямаан һүрэг 

15:10

​Алексей Цыденов обсудил темпы развития АПК Бурятии с министром сельского хозяйства России 

14:31

Саг ямар түргөөр үнгэрнэб... 

13:59

Уран гартанай үзэсхэлэн 

13:21

Эгээлэй зониие эблэрүүлһэн ёохорой һүни 

11:40

​В Бурятии и Иркутской области защитили покрытие федеральных трасс 

11:27

Буряад Уласта харгы барилгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газар мүнгэ һомолбо 

10:43

Худари буряадуудай хүгтэй наадан 

10:41

​ИА REGNUM: Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Топилин 

10:07

Түрэл нютагтаа түрүү нэрэтэй 

09:34

​Избирком Бурятии проведет круглый стол «За свободные, честные и справедливые выборы» 

09:32

Агын автономиин жэшээ 

09:13

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 24 июля 

09:01

Буряад хубсаһанай үзэсхэлэн 

08:15

Ветреная погода и до +30 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания