Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай ажаһуугшад хуули эрхын талаар эрдэм мэдэсэеэ шалгаха аргатай

​Буряад Уласай ажаһуугшад хуули эрхын талаар эрдэм мэдэсэеэ шалгаха аргатай

04-12-2018

Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулиин абтаһаар 25 жэлэй ойдо зорюулан, Буряад уласай ажаһуугшад Бүхэроссиин хуули эрхын диктант бэшэхэ аргатай юм. Тус хэмжээ ябуулгада 14-һөө дээшэ наһатай хүн бүхэн хабаадажа болохо. Энэ түсэлдэ хабаадажа, хүн бүхэн хуули эрхэеэ хэр зэргэ мэдэхэ байһанаа шалгаха аргатай.

Буряад Уласай ехэ һургуулинуудта эмхидхэгдэһэн 5 талмайда декабриин 7-до, үдэрэй 12 сагта диктант бэшэлгэ үнгэргэгдэхэ. Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин болон хүтэлбэриин ехэ һургуули, Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули, Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи болон Сибириин гүрэнэй телекоммуникациин болон информатикын ехэ һургуулинуудта хэмжээ ябуулгада хабаадажа болоно.

Тиихэдэ декабриин 3-һаа 10 болотор юрдиктант.рф (https://diktant.els24.com/) сайтда орожо, онлайн-аргаар ажаһуугшад диктант бэшэхэ аргатай. 


Теги: диктант Буряад Улас Үндэһэн хуулиНаши издания