Главная / Новости /Общество / ​Ашаг ехэтэй ажахы

​Ашаг ехэтэй ажахы

14-05-2019

Сергей, Антонида Надмитовтан

Буряад Уласай бүхы ажахынуудта болон фермернүүдтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэгүй. Энээн тухай Зэдэ аймагай Борьёо һууринай фермерскэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Надмитов дуулгаа. Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов заал һаа туһаламжа үзүүлхэ тухайгаа тэрэниие найдуулаа.

Сергей болон Антонида Надмитовтанай гэр бүлэ фермернүүд болохо гэжэ үнинэй һанаатай. Түрэл Борьёо һууриндаа бусадһаа олоор үхэр мал баридагаараа энэ бүлэ илгардаг һэн. 2014 ондо өөһэдын пай дээрэ нэмэлтэ газар худалдан абаһан юм. Тиигэжэ Борьёоһоо оройдоол 1,5 километр шахуу зайда Нюгат гэһэн газарта тэдэ байра байдалаа зохёогоо.

- Эндэ хооһон газар байгаа. Түбхинэхэ багахан гэр, хониной байра, хото хорёо болон бусад юумэ өөрынгөө хүсөөр бодхоогообди. 2015 онһоо хойшо эндээ байгаад, ажалаа ябуулнабди, - гэжэ Антонида Надмитова хөөрэнэ.

Һүүлэй мэдээгээр, Надмитовтанай бүлэдэ 300 гаран толгой хонин, 60 гаран толгой бодо мал, адуун, гахай, шубуун болон бусад амитад тоологдоно.

- Үбэлнай саһагүй байжа, тиимэ ехээр үбһэ тэжээл хэрэглээгүйбди. Теэдшье зунай сагта ган гасуур болохоор хараалагдана. Нүгөө жэлэйнгээ тэжээл яагаад бэлдэхэбибди гэһэн асуудал гараадхина, - гэжэ һанаата болон, Антонида Дарибазаровна хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Надмитовтанай ажахыда мүнөө түл абалгын ажал ябуулагдажа байнхай. Сергей Николаевичай хэлэһээр, энэ жэл хонид һайнаар хурьгалжа байна, олон хонид эхирлэнэ.

Шэнэ түл шэмэтэй бэлшээридэ гараба

Гүрэнэй тэдхэмжэ абаад, Надмитовтан трактор худалдажа абаха һанаатай. Бүхы хэрэгтэй саарһа данса суглуулаад, тэдэ үгөө һэн. Теэд конкурсын гуримаар гаража шадаагүй, оройдоол 0,4 балл дуташоо бшуу.

- Мүнөө жэл дахинаа саарһа данса үгөөд байнабди. Өөрын мүнгөөр трактор абажархиха гэхэдэ, зөөри үгыбди. Зунай хаһада хүн зонтой хэлсэжэ, ондоо хүнүүдэй оньһон техникэ хэрэглэдэгбди. Маанадта ганса ашаанай багахан авто-унаа бии. Тиихэдэ малай хото хашаа, хониной байра шэнээр бариха хэрэгтэй. Энээндэ баһа мүнгэ гаргашалха болонобди, - гэжэ Антонида Надмитова мэдүүлнэ.

Улаан-Үдэ хотын түбэй дэлгүүртэ, Петропавловкын болон Селендумын мяханай комбинадуудта мяхаяа тушаадаг байна. Мүн хонинойнь нооһо “Наран” ажахы суглуулжа абаашана. Иимэ ашагтайгаар хүдэлжэ байһан ажахы гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ ёһотойл даа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахы Буряад Уласай Зэдэ аймаг гүрэнэй тэдхэмжэ17:34

​Скульптор за баранкой: улан-удэнец днём создаёт изящные скульптуры, а ночью подрабатывает таксистом 

16:10

​«Эх, вспомню молодость!»: медиа-персоны Бурятии провели прошлые выходные с лопатами в руках 

16:00

​Һойрой наадан 

15:15

​Главным праздником моего детства был Сурхарбан 

14:54

​Далайн амитадтай танилсагты 

14:31

​«Якутский Сурхарбан»: 180 тысяч участников и гостей 

14:18

​Яруунын багшанар яһала оролдоно 

13:47

​Посевная без опоздания: в Бурятии началась весенняя страда 

13:12

​Общественники обсудили ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Бурятии 

11:39

​Территория спорта: к 2024 году 55% населения Бурятии активно займутся физкультурой 

11:17

​Капремонт Гусиноозёрской детской школе искусств в Бурятии проведут капремонт за 4,1 млн рублей 

10:43

​Врачи Кяхтинской ЦРБ в Бурятии «сидят друг на друге» 

10:21

​«Добро пожаловать в Бурятию!»: в Сеуле состоялся бизнес-форум с участием делегации республики 

08:45

Зурхай на 24 мая, 21 лунный день 

08:25

Прохладная и ветреная погода сохраняется на территории Бурятии сегодня, 24 мая 

Наши издания