Главная / Новости /Культура / ​Ирагуу дуутай Ирина

​Ирагуу дуутай Ирина

08-07-2019

2006 ондо үнгэрһэн «Шэнэ долгин» гэжэ дууша­дай урилдаанда Ирина Абидуева түрүүлэн гараһан юм.

Тиихэдээ нютагай бэлигтэйшүүл Бато-Мүнхэ Гончиков Зоригто Цыдыпов хоёрой зохёоһон «Яагаа һайхам» гэжэ дууень анха түрүүшынхиеэ дуулаа. Имагтал энэл дуугаараа Ирина Абидуе­ва олоной дура буляаһаар зандаа.

Мухар-Шэбэрэй Галтайн һургуулиин багшанар болохо Самбу Цыдыпович Дынсыма Дондоковна хоёрой гур­бан басагадай багань боложо түрэһэн Ирина бүри эдирхэн ябахаһаа, дуунда шуналтай байһан. Оюна эгэшэеэ да­хан, 5-тайхан ябаад, Гунга Чимитовэй «Арбан хурган» гэжэ дуу олоной урда гүйсэдхэн, һайшаалдань хүртэдэг бэлэй. Эгээл тиихэдэ дуушан болохо замынь мэдэгдээ ха. Зүгөөр һургуулиин шаби болоод, Мухар-Шэбэр аймагай хэмжэ­эндэ эмхидхэгдэдэг Сагаалганай «Эдир дангинын», «Дангинын» урилдаануудта нилээд олон удаа түрүүлжэ гараа.

Урихан басаганай уралигта һэдэбтэйень гансата ойлгожо, олон тоото урилдаануудта оролсуулһан Нимасу Очировна Батуева багша ту­хайгаа Ирина ехэ дулаанаар дурсана. Үнэхөөрөөшье, хүтэлэн дахуулха һайн хүтэлбэрилэгшэһөө наһанай саашанхи зам гэрэлтэдэг гээд мэдэнэбди.

Галтай нютагай арадай аман зохёо­лой «Жаргал» ансамбль Мухар-Шэбэр­тээ ехэ хүндэтэй. Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Бата-Мүнхэ Дамбаевич Гончиков тус ансамблиие олохон жэлдэ ударидажа ябана. Энэ ан­самбльда Ирина Абидуева мүн лэ дуула­даг байһан.

Дууша басаганай зохёохы намтар мүнөө дээрээ нилээд баян болонхой. Буряадай ехэ һургуулинуудай хоорондо үнгэрдэг «Одото бороо» гэжэ урилдаан­да шангай II һуури эзэлһэн. Тэрэшэлэн «Алтаргана» нааданда түгэсхэлэй шата­да гаража шадаа. Улаан-Үдэ хотын, ре­гион хоорондын болон уласхоорондын хэмжээнэй урилдаануудта оролсожол байдаг эдэбхи ехэтэй, урагшаа һанаатай дуушан юм.

Ирина Абидуева зохёохы олон хэм жээнүүдые түсэблэнэ. Тэрэнь баһал түрэһэн Галтай нютагтайнь холбоо­той юм. Һанаһанаа бэелүүлхыень хүсэнэбди!

Гэр бүлын архивһаа абтаһан гэрэл зураг

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас Буряадай түрүү хүнүүд Ирина Абидуева12:24

Ученые назвали самые «вредные» для климата российские леса: бурятские в списке не значатся 

11:37

Фото дня: двое в лодке по улан-удэнской дороге  

11:20

В Бурятии появился первый профессиональный тифлокомментатор 

11:09

Для сельских депутатов Бурятии меняется порядок подачи декларации о доходах 

10:52

Строительство спортивного зала в Кижингинском районе Бурятии откладывается 

10:48

Жамсаран Цыдыпов из Бурятии выиграл международный шахматный турнир 

10:43

​Буряад уласаар аяншалагшадһаа – арьбан олзо 

10:24

На переоснащение сосудистых отделений Бурятии выделили 493 млн 

10:16

​Политик и общественный деятель Бурятии Найдан Чимбеев – о себе и о своём времени 

09:58

В Муйском районе Бурятии в три раза завышали цены на социально значимые товары 

09:51

Жители Бурятии заплатили 63 млн рублей за нарушения на дорогах 

09:30

Кто истинный создатель памятника «Мать Бурятия»?  

09:25

​Дурасхаалай зүйлнүүдые дурадхаба  

09:23

Горловое пение бурятского педагога вызвало восторг у крымских зрителей 

08:45

​Зурхай на 18 июля, 17 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, ливни, днём до + 31 ожидаются в Бурятии сегодня, 18 июля 

Наши издания