Главная / Новости /Культура / Буряад уласта Намжил Нимбуевай үгүүгэлэй удхаар фильм буулгагдахань

Буряад уласта Намжил Нимбуевай үгүүгэлэй удхаар фильм буулгагдахань

22-08-2019

Намжил Нимбуевай «Хорэш, усь-усь» зохёолой үндэһөөр «Под вечным синим небом» («Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро») гэһэн богони хэмжээнэй уран һайханай фильм нютагаймнай найруулагша Елена Емельянова буулгана. Гэхэ зуура, кино бүтээлгэдэ хабаадаха бусад мэргэжэлтэдынь – булта ондоо тээһээ ерэхэ. Тэдэнэй дунда Санкт-Петербургын, Москвагай, Эрхүүгэйшье хүнүүд бии. Найруулагшын онсолһоор, Намжил Нимбуевай зохёолнууд хаанашье ажаһууһан ямаршье яһанай хүндэ алишье сагта һонирхолтой байха.

Елена Емельяновагай хэлэһээр, тус киногой гол дүрэ – дайнда нүхэрөө алдаһан эхэнэр – уй гашуудалаа дараха аргагүй, ухаагаа балартахын туйлда хүрэжэ, «хоёрой хоорондо» амидарна. Гол түлэб тэрэнэй ябадалнууд лэ фильмдэ зураглагдаха. Гол дүрые бэелүүлхэ зүжэгшэн эхэнэр тодорхойлогдонхой.

Кино бүтээлгэдэ хэрэгтэй мүнгэ суглуулхын тула, ирагуу найрагшын сээжэ барималнууд шудхагдажа, наймаанда табигдаба. Адагынь 30 мянган түхэригтэ энэ хүрэл бүтээлнүүдые Баир Сундупов дархалаа. Хамта дээрээ 23 сээжэ баримал наймаанда табигдаха. Энэ тоонь баһал ушар удхатай - Намжил Нимбуев 23 жэл соол энэ дэлхэйдэ ажаһуугаа ха юм.

Ирагуу найрагшын зохёохы бэлигтэ шүтэдэг хүнүүд www.nimbuevfilm.ru гэһэн хаягаар орожо, сээжэ барималыень худалдажа абаха аргатай. Сугларһан мүнгэн кино бүтээлгэдэ сүм гаргашалагдаха. Мүнөө дээрээ 600-гаад мянган түхэриг хэрэгтэй байна. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: фильм Буряад Улас Ирагуу найрагша Намжил НимбуевНаши издания