Главная / Новости /Культура / ​Буряадай цирк шэнэ хаһаяа нээхэнь

​Буряадай цирк шэнэ хаһаяа нээхэнь

22-08-2019

Сентябриин 2-һоо 22 болотор Буряадай гүрэнэй цирк тус шоу арад зоной анхаралда дурадхахаар түсэблэнхэй. Шэнээр найруулан табигдаһан тус нааданда суута Дю Солей циркын зүжэгшэн Марат Дашемпилов хабаадалсаха. Амаралтада байһан үедөө нютаг зоноо тэрэ иигэжэ баясуулхань бшуу. Агаарай гимнастаар Канадын Дю Солей циркдэ ажалладаг Марат Дашемпилов, үнөөхи уян нугархай басагадтал адли, Буряадай циркдэ зохёохы намтарайнгаа түрүүшынгээ хуудаһануудые бэшэһэн. «Эрэлхэг эрхимүүд» гэһэн шоу Буряадай гүрэнэй циркын байгуулагдаһаар 20 жэлэй ойдо бэлэдхэлэй эхин болобо гээшэ.

Циркын зүжэгшэд амаралтын һүүлээр шэнэ эршэ хүсэтэйгөөр манеждэ гаража, хүлеэгдээгүй дүрэнүүдые бэелүүлхээр зэһэнхэй. «Пармын зүрхэн» (Сердце Пармы) гэжэ түүхэтэ кино-түсэлдэ хабаадаһан акробадууд эрэлхэг зоригоороо энэшье удаа харагшадаа гайхуулхаар бэлэн.

Сентябриин эхеэр арад зоной анхаралда дурадхагдаха шэнэ шоу Ородой циркын уралигай ододой зүбшэл заабаряар, туһаламжаар бүтээгдэбэ гэжэ онсололтой.  

Буряад Уласай Соёлой яаманай гэрэл зураг

Даши-Доржо БОЛОТОВ

Теги: Буряад Улас цирк дю Солей шэнэ хаһаНаши издания