Главная / Новости /Культура / ​«Түмэнэй түрүүдэ» – морин

​«Түмэнэй түрүүдэ» – морин

27-11-2019

2019 оной декабриин 13-да «Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн конкурсын дүнгүүд соносхогдохонь. Байгша ондо тус урилдаамнай шэнэ гуримаар үнгэргэгдэнэ. Тиигэжэ «Ехэ уг», «Буян хэшэг», «Баатаршалга», «Уран бэлиг», «Найдал», мүн «Эрхим найруулагша» гэһэн шанда дэбжүүлэгдэһэн 60-аад хүн сооһоо эгээл эрхимүүдыень тусхай комисси элирүүлхэ.

- Урилдаанай гуримай ёһоор, 5 гол номинацида гурба-гурбан түрүүшүүл тодоруулагдаха. Гадна уран хурса гуурһатай нэгэл хүндэ «Эрхим найруулагша» гэһэн шан олгогдохо, - гээд, баяр ёһололой найруулагшад уридшалан мэдүүлнэ.

Гадна мүнөө жэл түрүүшынхиеэ «Түмэнэй түрүү» гэжэ шан байгуулагдажа, burunen.ru сайт дээрэ һанал хуряалгын дүнгөөр тэрэнэй эзэн тодорхойлогдохо. Урилдаанда оролсогшод өөрынгөө номинацида шалгараашьегүй һаа, нүхэд һүүдэрэйнгээ, танил талынгаа, түрэл гаралайнгаа, нютаг зонойнгоо эдэбхитэйгээр Интернедтэ дуугаа үгэбэлнь, «Түмэнэй түрүү» болохын хажуугаар, эмхидхэгшэдэй зүгһөө морин эрдэни бэлэгтэ хүртэхэ аргатай.

- Декабриин 2-һоо 13 болотор һанал хуряалга болохо. Шангуудые барюулха баяр ёһололой үнгэржэшье байхада, бүри «Түмэнэй түрүүгэй» нэрын соносхогдохо сагай тулатар дуугаа үгэжэ болоно, - гээд, «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай захирал Баир Ширапов мэдүүлхэ зуураа: - Хаанашье ажаһууһан буряад аха, дүүнэрэйнгээ дунда үлүү ехэ габьяа гаргаһан, түрүү зэргын туйлалта хэһэн зон тухай сонинойнгоо хуудаһанууд дээрэ бэшэжэ, үргэн олониитэдэ танюулхаһаа гадна, тэдэнээ хүндэлэн ёһолхо гээшэ шухала, - гэжэ нэмэнэ.

«Буряад үнэн» сониной 23-дахияа зарлаһан «Буряадай түрүү хүнүүд» гэһэн урилдаанай шангуудые барюулха баяр ёһолол заншалта ёһоороо Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта болохо.

Эмхидхэлэй хороон


Теги: Буряад Улас Буряадай түрүү хүнүүд17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания