Главная / Новости /Общество / ​Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн хүнүүд түлбэригүй һуралсал Улаан-Үдэдэ гараха аргатай

​Хүдөө ажахы эрхилжэ эхилһэн хүнүүд түлбэригүй һуралсал Улаан-Үдэдэ гараха аргатай

02-12-2019

Байгша оной декабриин 5-6-ай үдэрнүүдтэ Буряад Уласай ажаһуугшад «Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» гэһэн семинарта хабаадаха арга боломжотой. Тус хэмжээ ябуулгада һая хүдэлжэ эхилһэн ажахынуудые дэмжэхэ мүрысөөндэ хабаадагшад уригдана.

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ һуралсал эмхидхэгдэнэ. Семинарай үедэ ажахы байгуулһан тухай бүридхэлдэ абтаха, налог татабариин системэ шэлэдлгэ, яагаад тоосохоб; «Начинающий фермер», «Агростартап» гэһэн грантнудта хабаадалга, гүрэнэй тэдхэмжэдэ хүртэлгэ болон бусад олон асуудалнуудаар хэлсэхэ юм.

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха дуратайшуул 8 (3012) 44-23-20 гэһэн утаһаар Цырендоржиева Эржена Батомункоевнатай холбоо бариха аргатай.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад УласНаши издания