Главная / Новости /Культура / ​Морин хууршадай ансамбль – Буряад уласта

​Морин хууршадай ансамбль – Буряад уласта

03-12-2019

“Соёл” гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэБуряад Уласай соёлой яаман, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Уралигай колледж хоёр эблэржэ морин хууршадай мэргэжэлтэ бүлгэм байгуулха тухай мэдүүлбэ. Мүнөөдөө тус бүлгэм байгуулха бэлдэлгын ажал түлэг дундаа. Морин хуур худалдажа абтагдаа, хубсаһа хунар оёгдоно, бүлгэмэй гэшүүд бүридхэгдэнэ.

- Уралигай колледждо морин хууршадые бэлдэдэг таһаг хүдэлдэг юм. Энэ таһагай 11 оюутад хоёр багшатаяа оролсожо, Буряадай түрүүшын морин хууршадай бүлгэм байгуулхань. Түс бүлгэмые багша Эрдэм Дымбрылов ударидаха. Морин хуурай бүлгэмдэ мүнөө дээрээ нэрэ һанажа байна, - гээд П.И. Чайковскийн Уралигай колледжын мэдээсэлэй албан дуулгана.

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Булат БАДМАЕВ

Теги: морин хуур морин хууршадНаши издания