Главная / Новости /Общество / ​Ахын малшад амарнагүй

​Ахын малшад амарнагүй

01-04-2020

Урда жэл хура бороо ехээр ороһон байжа, Ахын малшад үбһэ тэжээлээ хүрэхысэ бэлдээ. Гадна саһа багатай үбэл тудаа. Тиимэһээ ядамаггүй ондо ороо. «Мүнөө түл абалгын хаһа һаял эхилжэ байна»,- гээд, аймагай засаг дарга Матвей Мадасов дуулгаба.

Һарьдаг үндэр Ахада һарлаг лэ тэсэдэг гэжэ мэдэнэбди. Хони үсхэбэрилхэдэ тиимэшье таатай бэшэ ха юм. Гэбэшье хони баридаг

зон дайралдана. Хэрбэеэ Ахын дэбисхэр дээрэ 3 793 толгой һарлаг тоологдоо һаань, 1848 толгой хонин үсхэбэрилэгдэнэ. Ахын Захиргаанай Хүдөө ажахын таһагые даагша Александр Васильевай мэдээсэһээр, мүнөө дээрээ үсөөхэн түл абтаатай - 50-яад тугал, 40-өөд хурьган бии. Энэмнай үмсын болон фермерскэ бүхы ажахынуудта тоологдоно. Урид 100-гаад фермерскэ ажахы Ахада байдаг һаа, налогой нэмэгдэһэн ушарһаа 30 хүрэтэр хоронхой. Ехэнхинь хубиин ажахынууд болонхой. Гэбэшье зарим малшад наһанайнгаа амаралтада гараабди гээд, фермерскэ ажахынуудаа хаана. Тиихэдэнь урда жэл Ен-Жаб Дамбаев фермерскэ ажахы Субарай гэжэ һууринда байгуулжа шадаа. Мүнөө дээрээ 100-гаад һарлаг үсхэбэрилнэ. Тэрэнэй тэмдэглэһээр, 4 һарлаг тугаллаад байна. Газаагаа байдаг 3 хайнагынь түл үгэжэ үрдеэ юм ха. Гэбэшье апрель ба май һарануудта түл абалгын түлэг хаһа болохо гээд хүлеэнэ. «Жэл жэлээрээ болодог. Зарим жэлнүүдтэ эхирлэжэ байдаг. Энэ жэл тиихэгүй хэбэртэй... Һарлагнай найма һара хээлитэй ябадаг. Бэлээр хүнгэрдэг. Тугалынь 15 минута болоод лэ ябашадаг. Шэрхи мал гүб даа», - гэжэ фермер урматайгаар хэлэнэ.

Гэбэшье һүүлэй жэлнүүдтэ олошорһон шононууд һанааень зобооно.

- Эгээл муумнай – шоно элбэг болоо. Тэдээнтэй дай хэнэбди. Урда жэлнүүдтэ аймагай бюджедһээ 5 мянган түхэриг шан нэгэ толгой шоно бариһанай түлөө үгтэдэг һааб даа. Үшөө тиихэдэ уласай бюджедһээ 5 мянган түхэриг нэмэгдэдэг һэн. Байгша оной январь һараһаа аймагай бюджедһээ 8 мянган түхэриг барюулжа эхилээбди. Бүхыдөө 13 мянган түхэриг шан абаха аргатай болоо гээшэ. Мүнөө дээрээ 6 толгой шоно хюдаабди. Үнгэрһэн жэлдэ 110 шоно баригдаһан юм. Тиигэжэ аймагай бюджедһээ 550 мянган түхэриг шан үгтөө. Апрель соо шононуудай гүлгэлжэ эхилхэдэнь, ехэнхинь баригдаха аабза. Нютагай зон эшээниинь хаанаб гэжэ мэдэдэг. Бага-ехэ шоно гэжэ илгаагүй адлил шан барюулагдадаг, - гээд, Александр Васильев мэдээсэбэ.

Туяна Дондоковагай гэрэл зураг

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан


Теги: хүдөө ажахы мал ажал Буряад Уласай Аха аймаг хүдөөгэй ажабайдал хүдөө аймагууд17:23

Улан-Удэ готовится к зимнему отопительному сезону 

17:06

В Улан-Удэнском горсовете состоялось заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи 

17:00

​Города Бабушкин и Северобайкальск Бурятии вновь подают заявки на участие в конкурсе по благоустройству 

16:55

​В Бурятии проходят совещания по лесным вопросам 

15:37

​В Мухоршибирском районе Бурятии состоялось торжественное открытие пожарной части 

15:26

​Пищевая промышленность Бурятии стабильно снабжает жителей республики основными продуктами питания 

15:05

​В Бурятии лесники определили места отдыха 

13:45

В Улан-Удэ сквозной проезд по улицам Калашникова и Жердева будет закрыт до 10 июня 

13:30

В Улан-Удэ молодые сосны стали выше на 30 сантиметров 

13:10

В Улан-Удэ обновят 2404 аншлага с названиями улиц 

12:57

В Улан-Удэ началась стрижка газонов 

12:46

Улан-удэнцы выбрали общественную территорию, которую нужно благоустроить в первую очередь в 2021 году 

12:34

​Жители Бурятии с 1 июня могут оплатить за капремонт без комиссии, не выходя из дома 

12:02

Түүхын түүбэри 

11:26

Үүлтэрэй hайниие үргэжэ 

11:15

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

11:07

Буряад Уласта мал ажахы яажа хүгжөөхэб? 

10:39

​Международный аэропорт «Байкал» сумел сохранить маршрутную сетку полетов 

10:07

​В Фонде капремонта Бурятии прием граждан будет осуществляться по предварительной записи 

09:48

​В Бурятии готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

09:15

В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 1681 

09:09

​Более 450 пожилых жителей Бурятии бесплатно переобучаются в рамках нацпроекта 

08:45

Зурхай на ​4 июня, 13 лунный день 

08:30

Местами дожди, грозы, днём до +24 ожидается в Бурятии сегодня, 4 июня 

Наши издания