Культура 17 дек 2019 1833

​​Буряадай «Үльгэр» театрай зүжэг Санкт-Петербургда харуулаа

Санкт-Петербургын «Мастерская» театрай эмхидхэһэн «Школа. Студия. Мастерская» гэһэн театральна гурбадахи фестивальда Буряад уласай «Үльгэр» театрай «…и звали его Домино» гэһэн зүжэг харуулагдаа.

«Энэ нааданда хабаадаха тухай шиидхэбэри абажа ядаабди. Декабрь һарада бүхы театрнууд шэнэ жэлэй наадануудта бэлдэжэ байдаг, зүжэгшэдэй саг үни хубаарилагданхай байна ха юм. Харин эмхидхэгшэд бидэниие дэмжээжэ, бидэ эндэ хабаадаабди. Тэдэндэ ехэ баяр хүргэнэбди!», - гэжэ «Үльгэр» театрай захирал Баирма Дашидоржиева хэлэбэ.

«…и звали его Домино» гэһэн зүжэг харагшад халуунаар угтажа абаа. Тэдэнэр режиссёрнууд Яна Тумина, Александр Балсановые болон зүжэгшэдые зогсожо, нэрьемэ альга ташалгаар үдэшөө.  

"Үльгэр" театрай дурадхаһан гэрэл зураг

Читайте также