Культура 2 дек 2019 600

​Гунзэн-Норбо Гунзыновай дурасхаалда зорюулагдаһан үдэшэ Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ

Байгша оной декабриин 1-дэ Буряад драмын театрта Гунзэн-Норбо Гунзыновай дурасхаалда зорюулагдаһан үдэшэ дулаахан оршондо үнгэргэгдэбэ. Ородой Холбоото Уласай болон Монголой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай арадай артист, соёл болон эрдэмэй Петровско академиин академик, Ородой Холбоото Уласай сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн, бүхэроссиин мүрысөөнүүдэй лауреат Гунзэн-Норбо Гунзыновые таниха, мэдэхэ хүнүүд, нютагаархидынь олоор суглараа.

Үндэһэн соёлоо, түрэл хэлэеэ сахн хүгжөөхэ талаар бүхы наһаараа ажал ябуулһан Буряадай бэлигтэй хүбүүдэй нэгэн тухай энэ үдэшэ дулааханаар дурсаба. 

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд