Культура 20 ноя 2019 785

​​Шэнэ харасаар

Хэжэнгын арадай театр нютагайнгаа суута уран зохёолшо, буряад литературын үндэһэн һуури табигша Хоца Намсараевай “Тайшаагай ташуур” гэһэн мэдээжэ зүжэг бэлдэжэ байнхай.

“Тайшаагай ташуур. Дымбыловщина” гэһэн зүжэг Баярма Жалцанова найруулан табиха гэжэ шиидэһэн байна. Тэрэнэй хэлэһээр, пьесын гол удхань урданайхяараа үлэхэ.

- Зүжэг табихын урдахана бидэ архивта хүдэлжэ, тэрэ үеын саарһа данса бэдэрээбди. Тайшаа Николай Дымбылов тухай тон хомор дансанууд байна. Хэды тиигэбэшье тайшаа тухай олоной мэдэхэгүй баримтануудые суглуулжа, зүжэгтөө оруулаабди. Энэ һонирхолтой байха гээд һанагдана, - гэжэ Баярма Жалцанова хөөрэнэ.

Декабриин 5-да Хэжэнгэ һууринай “Одон” гэһэн Соёлой байшанда тус зүжэг табигдахаар хараалагдана. Улаан-Үдын ажаһуугшад болон бусад айлшад шэнэ бүтээлтэй декабриин 8-9-эй үдэрнүүдтэ танилсаха аргатай.

Борис БАЛДАНОВ

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Читайте также