Культура 18 ноя 2019 841

​​Буряад Уласай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театр Сергей Безруковай тусхай шанда хүртэбэ

Байгша оной ноябриин 15-да Санкт-Петербургда Хүүгэдэй ехэ фестиваль гэһэн мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай «Үльгэр» театр «... и звали его Домино» гэһэн зүжэг харуулаа.

Хүүгэдэй ехэ фестивалиин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Безруков тусхай шан байгуулжа, Буряадай театр онсо тэмдэглэһэн байна.

«Жюриин гэшүүдэй шиидхэбэри дэмжэжэ, номинацинуудта шалгарагшадые амаршалнаб. Бултыень шагнахаар бэшэ ха юм даа. Хүүгэдэй ехэ фестивалиин уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ хадаа тусхай шан Буряад уласай хүүгэдэй «Үльгэр» театрта барюулнаб!», - гэжэ Сергей Витальевич тайзан дээрэһээ хэлэбэ.

«Севкабель-Порт» гэһэн талмайда үдэрэй туршада фестивальда хабаадагшадай үзэсхэлэн эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулгада «Үльгэр» театр «Руслан и Людмила», «Дочь Байкала - Ангара», «Хун шубуун» гэһэн зүжэгүүдтэ хэрэглэгдэһэн хүүхэлдэйнүүдые олоной һонорто дэлгэһэн байна.

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Читайте также