Культура 15 ноя 2019 547

​​Буряад Уласай хүүгэдэй уралигай 26 һургуулида шэнэ пианинонууд дамжуулагдаха

Буряад Уласай соёлой яаман «Тульская гармонь» гэһэн Ород гүрэнэй фирмын бүтээһэн 26 пианино абаха үнэмшэлгэдэ хүртэбэ. Тиигэжэ аймагуудай – 15, Улаан-Үдэ хотын хүүгэдэй уралигай 11 һургуули хүгжэмэй шэнэ зэмсэгтэй болохо. «Соёл» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ пианино худалдан абалгада 9,6 сая түхэриг һомологдоо юм.

Бэшүүр, Ярууна, Загарай, Ивалга, Кабанск, Хурамхаан, Хэжэнгэ, Хяагта, Байгал шадарай, Сэлэнгэ аймагууд болон Северобайкальск хотодо пианинонууд дамжуулагдаха.

«Соёл» гэһэн үндэһэн түсэл Буряад уласта 2019 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Хүүгэдэй уралигай һургуулинуудые хүгжэмэй зэмсэгүүдээр хангалга 2024 он болотор үргэлжэлхэ.

Читайте также