Культура 13 ноя 2019 576

​​Оскарто дэбжүүлэгдээ

Монгол Уласай гүрэнэй шангай лауреат Ч. Лхамсүрэнэй «Хүрэн морь» гэжэ шүлэгэй удхаар Г.Эрдэнэбилэгэй найруулhан «Хийморь» гэhэн уран hайханай фильм Оскарой шанда дэбжүүлэгдэбэ.

ХХ зуун жэлэй эхиндэ Россида болоhон Хубисхалай үйлэ хэрэгүүд энэ найруулга соо харуулагдана. Тэрэ үеын үймөөн Монгол Уласай дэбисхэр дээгүүр баhал тараhан. Монгол мориной мохошогүй зориг, эзэндээ мээхэй байhан тухай энэ фильм гурбан жэл соо буулгагдаа. Фильмын найруулагша Г.Эрдэнэбилэгэй тэмдэглэhээр, энэ бүтээлынь Германиин Ольдербургын кинофестивалиин шанда хүртэжэ шадаhан байна. Гадна Америкын Сан-Диего хотодо уласхоорондын урилдаанда оролсоhон байна.

Харин Оскар абаха, болихонь ерэхэ жэлэй февраль һарын 9-дэ элирхэ. «Хийморь» кино Лос-Анджелес хотодо 92-дохиёо үнгэрхэ Оскарой шагнал барюулгын баяр ёһололой үедэ харуулагдаха.

news.zindaa.mn сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Автор: Булат БАДМАЕВ

Читайте также