Культура 21 май 2020 6638

​Байгал №2 2020

Гаршаг

Агуу Илалтын 75 жэлэйойдо

Жамсо Тумунов. Шүлэгүүд.

Санжайжап Банзаракцаев. Сагаан-Мориной сэрэгшэ хүбүүнэй хөөрөөнһөө.

Надежда Айсуева. Тапхарай тала, суута маршал, морин сэрэг...

Дулгар Дамдинова. Хүбүүмни хүлеэнэ. Шүлэг.

 

Буряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд

Галина Базаржапова. Арюудхалай аршаан. Рассказ.

Цыдып Цырендоржиев.Үлзы һайхан Үлзытэмни. Туужа.

 

“Буряад үнэн” сониной 100 жэлэй ойдо

Галина Базаржапова-Дашеева. Фёдор Сорокиной Байгалай аяншалганууд.

Фёдор Сорокин. Байгал – минии гайхал.

«Далан долоон домог» гэһэн урилдаанда

 

“Далан долоон домог” гэһэн урилдаанай дүнгүүд согсологдобо.

Галина Базаржапова-Дашеева. Энгельсина Будзанаева: “Байдалнай баяжанал домогуудһаа”.

 

Манай литэ

Поэт, прозаик, оршуулагша Мэри Хамгуушкеевагай 75 наһанай ой.

Мэри Хамгушкеева. Шүлэгүүд, оршуулганууд.

Уран зохёолшо, сэтгүүлшэ Александр Жамбалдоржиевай 85 жэлэй ой.

Галина Базаржапова-Дашеева.Буряад талын, буряад үгын эзэн.

Александр Жамбалдоржиев. Түрөөдүй хүн. Рассказ.

 

Уран зохёолой шэнжэлэл

Туяна Самбялова. Уянгата субад найруулга.

 

Монголой уран зохёолшодой бүтээлнүүд

Сэнгын Эрдэнэ. Занабазар. Романай үргэлжэлэл.

Чадраабалын Лодойдамба. Тунгалаг Тамир. Романай үргэлжэлэл.

 

Танилсагты: шэнэ нэрэ

Солбон Шоймполов. Хуннууд.Үнэһэн тоборог болоһон хото. Романай үргэлжэлэл.

Цыбегма Иринчинова.Шүлэгүүд.

“Каландаришвили, 23, Дом печати, к. 16. т. 21-50-52” гэһэн хаягаар захил хэжэ, дугаар абажа болоно. Нэгэ дугаарай сэн: 100 түх.

Редакцида ерэжэ дугаар абажа байха гэбэлтнай, жэлэй захилай сэн – 600 түхэриг болохо. Улаан-Үдэһөө ондоо газарта ажаһуудаг зон – 21-60-21 гэһэн телефоноор мэдээсэл абаха аргатай.

Читайте также