Культура 8 июл 2020 8051

​Байгал №3 2020

ГАРШАГ

«Буряад үнэн» сониной 100 жэлэй ойдо
Галина Базаржапова-Дашеева «Абынгаа нэрые алдаршуулаа»
Буряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүд
Солбон Аюшеев Шүлэгүүд
Цыдып Цырендоржиев «Үлзы һайхан Үлзытэмнай» (туужын үргэлжэлэл)
«Далан долоон домог» гэһэн урилдаанда
Галина Базаржапова «Гонгор үбгэнэй домоглол» (онтохон)
«Янжама бурханда айлшалаад...», «Тарбажаан»
Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо
Галина Базаржапова-Дашеева «Амбайн үреэл»
Манай литэ
Буряадай арадай поэт Лопсон Тапхаевай 80 жэлэй ойдо
Туяна Самбялова «Хүнүүдэй ухаанда одон шэнгеэр һанагдан...»
Монголой уран зохёолшодой бүтээлнүүд
Сэнгын Эрдэнэ «Занабазар» (романай үргэлжэлэл)
Чадраабалын Лодойдамба «Тунгалаг Тамир» (романай хоёрдохи номой үргэлжэлэл)
Сагай сууряан
Дондог Улзытуев «Үдэр бүриин тэмдэглэлнүүд»
Сэтгүүлэймнай айлшан
Надежда Гармаева «Буряадта түрүүшынхеэ ерэжэ...»
Александр Пономарёв «Хүндэ орден», «Хабсагай» (рассказууд)
Боди мүрнүүд
Елена Куриганова «Зүнтэй зүүдэнүүд» (шүлэгүүд)
Уншагшын һанамжа
Екатерина Ринчинова «Яхад зохёолшоной туужые һайшаагааб»
Танилсагты: шэнэ нэрэ
Солбон Шоймполов 
«Хуннууд. Үнэһэн тоборог болоһон хото» (романай үргэлжэлэл)
Урлал бэлигэй угалзанууд
Арадай уран зурааша Роман Мэрдыгеевэй 120 жэлэй ойдо
Надежда Гармаева «Хэһэн, бүтээһэниинь - хэтын»

Читайте также