Экономика 13 янв 2020 672

​Буряад уласай Мухар-Шэбэр аймагай бюджедтэ – нэмэлтэ хубилалта

Аймагай һунгамалнуудай Зүблэлэй толгойлогшо Баир Дашибальжировай дуулгаһаар, үнгэрһэн жэлдэ Райсоведэй шэнэ зарлал табан удаа сесси үнгэргөө. Тиигэжэ аймагай бюджет хараалан баталһан байна. Аймагай бюджедэй 70 хубинь һуралсалай болон соёлой һалбарида шэглүүлэгдээ. Харин февраль һарада үнгэрхэ зургаадахи сессидэ бюджедтэ нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдажа, хүдөө ажахын продукци дээшэлүүлгэдэ нэмэлтэ мүнгэ һомолхо тухай депутадууд хараалхаар түсэблэнэ.

Харин январиин эсэс багаар хүдөө ажахын хүндүүлхэй асуудалнуудые хараалһан түхэреэн шэрээ үнгэргэхэ юм.

Автор: Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Читайте также