Экономика 1 июн 2020 476

​​Буряад Уласай 140-өөд мянган үхибүүд Юрэнхылэгшын тэдхэмжэдэ хүртэбэ

Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ Климентий Шомоев Ородой Холбоото Уласай Юрэныхлэгшэ Владимир Путинай даабари бэелүүлэгдэһэн тухай тоособо. Нэгэ доро түлэгдэхэ түлбэри 3 наһатайһаа байгша оной июниин 30-да 16 наһа хүрэхэ үхибүүд абаха эрхэтэй.

- Мүнөөдэр 1,4 миллиард түхэриг тухай казначейство эльгээгээбди, үдэрэй туршада мэдүүлгэ оруулһан хүнүүдэй счётдо орохо. Буряад Уласта бүхыдөө 204 мянган тухай үхибүүд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор 10 мянган түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Майн 28-ай мэдээгээр, 139,5 мянган мэдүүлгэ оронхой. Энэ болзорһоо хойшо ороһон мэдүүлгэнүүдээр, мүнгэн саашадаа дамжуулагдаха, - гэжэ Климентий Шомоев хэлэбэ.

Тиихэдэ Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ мэдүүлгэ оруулаагүй уласай ажаһуугшадта хандаһан байна. Нэгэ доро түлэгдэхэ тэдхэмжэдэ хүртэхын түлөө Госуслуги гэһэн порталда (https://posobie16.gosuslugi.ru/) мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй гэжэ тэрэ һануулба. Нэмэлтэ бусад дансанууд хэрэггүй.

Читайте также