Общество 13 окт 2016 1092

​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур

Дээрэ үгтэһэн гэрэл зураг дээрэ: Буряадай АССР-эй Хэжэнгын дунда һургуулиин 10-дахи "А" ангиин һурагшад таряалан болохо газар шулуунуудһаа сэбэрлэнэ. 1969 он.


Эрхүү можын Оһо аймагай Бэлшэр тосхондо болоһон Майн нэгэнэй һайндэр. 1968 он.Описание: Сильва Георгиевна Дармаева. 1960 он.Описание: Буряад Уласай хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин оюутад Валерий Гергенов, Павел Байминов, Валерий Буркин гурбанай Новосибирск хотодо гал тэргын буудал дээрэ буулгуулһан гэрэл зураг. 1964 он.


Описание: 1970 оной алтан намар. Оюутан, комсомол, дангина басаган Софья Буртонова.


Описание: Софья Буртоновагай Матвей ахатаяа дээдэ һургуулида орохынгоо урда тээ буулгуулһан гэрэл зураг. 1963 он.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ