Общество 23 дек 2016 940

​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуур


Описание: Хүдөөгэй уулзалга


Описание: "Буряад үнэнэй" дангина басагад. 1970 гаран онОписание: Редакторай орлогшо П.Н.Нимаев зүблөө хүтэлнэОписание: Р.Б.Бимбаев  оршуулгаар хэшээл үнгэргэнэ Описание: Н.Намсараев Г.Дашеева А.Ангархаев

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВ

Читайте также